FOU Logotyp

Rapporter om SIP

Rapporter om SIP:

Socialstyrelsen: Fast vårdkontakt och SIP: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-25

Rapport från riksdagen om SIP: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/samordnad-individuell-plan-sip---en-utvardering_H50WRFR5

Brukarrevision om SIP i Västra Götaland: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/22661f4a-f7e8-4206-81af-ce46273c04b1/Brukarrevision%20SIP%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202018.pdf?a=false&guest=true

Rapport från Stockholm om SIP-utbildning: http://stad.org/sites/default/files/media/STAD%20rapport%2059.pdf

Projektrapport Region Uppsala om trygg och effektiv utskrivning: http://www.lul.se/Global/Kunskapsbanken/Projekt/Trygg%20utskrivning/Slutrapport%20del2%20TOEU%2031%20december%202017%20(1).pdf

Rapport från SiS om att stödja SIP: https://www.stat-inst.se/contentassets/7e218c010a29410187849ac3a9b208f9/redovisning-sis-uppdrag-att-stodja-arbetet-med-sip.pdf

Uppföljning SIP i Uppsala län 2016: http://www.lul.se/Global/HOH/FoU-st%C3%B6d/FoU-rapport_1-2016_Uppfoljning_SIP.pdf

Rapport från MKHV om SIP-utbildning: https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.85633!/Menu/general/column-content/attachment/Slutrapport_SIP.pdf

Forskning om samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från slutenvården: https://www.ltu.se/research/subjects/Omvardnad/Nyheter-och-aktuellt/Ny-forskning-visar-brister-i-vardplaneringen-1.152601

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, rapporter om samordning: https://www.vardanalys.se/rapporter/samordnad-vard-och-omsorg/

https://www.vardanalys.se/rapporter/fran-medel-till-mal/