FOU Logotyp

SIP i Sörmland

FoUiS har sedan 2014 arbetat med SIP på olika sätt. Det har varit projekt om barns delaktighet i SIP, kurser för medarbetare och chefer, medverkan i diskussioner och arbeten på nationell nivå samt stödjande arbete gentemot verksamheterna i Sörmland.

Under 2017 fanns en handlingsplan med en mängt aktiviteter planerade. När handlingsplanen skulle följas upp beslutade vi att göra en lite större utvärdering av allt arbete som gjorts de senaste åren. En enkät till dem som gått kurser skickades ut under våren, telefonintervjuer har genomförts under sommaren och resultat av Sörmlands SIP-arbete har sammanställts.

Allt detta kommer att samlas i en rapport som ska kunna användas för att diskutera hur vi i länet ska fortsätta utvecklingsarbetet kring SIP. Rapporten beräknas vara klar senast i november.

Det finns redan två delrapporter och en slutrapport om SIP-arbete, du hittar dem bland våra övriga rapporter.