FOU Logotyp

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dessa klienter och om att sammanställa denna information i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre olika nivåer: i det direkta arbetet med klienter (individuell uppföljning), på verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning) och på nationell nivå i form av exempelvis öppna jämförelser (nationell uppföljning).

Vad betyder systematisk uppföljning?

Systematisk betyder att man gör något organiserat, planenligt och regelbundet

Uppföljning innebär att man noga följer hur något utvecklar sig för att eventuellt kunna ingripa och göra något bättre

Systematisk uppföljning kan göras ur många olika perspektiv, till exempel med hjälp av:

  • Öppna jämförelser
  • Kolada
  • Uppföljning av verksamhetsmål
  • Uppföljning av volymer, kostnader och budget
  • Att följa händelseutvecklingen i ett projekt för att se om det leder till de mål eller resultat man satt upp
  • Att följa upp utfallet för de individer som får insatser inom sociala välfärdstjänster

 

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35

Stödmaterial