FOU Logotyp

Länkar

SKL har genomfört ett utvecklingsarbete för att underlätta systematisk uppföljning med stöd av socialtjänstens verksamhetssystem. Arbetet har resulterat i ett förslag på 20 generella variabler för uppföljning som är användbara för hela socialtjänsten. Fokus för arbetet har varit viktig grundinformation för att följa upp kvalitet och resultat i socialtjänstens insatser och hur verksamhetssystemen kan utvecklas för att stödja detta. Via länken nedan hittar du både en rapport och en presentation om detta samt en tabell med generella variabler att använda inom uppföljning i socialtjänsten.
skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/uppfoljningsocialtjansten

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer www.kunskapsguiden.se/ebp/Systematisk-uppfoljning

Kolada https://www.kolada.se.

SU-Kvinnofrid

För att senast 14 juni anmäla intresse att delta i SU-kvinnofrid, klicka här.