FOU Logotyp

Utbildning i Systematisk uppföljning på individnivå

Den 11 februari startade en tvådagars utbildning i systematisk uppföljning på individnivå. Fem kommuner från två län deltog i den första av två dagars utbildning i Katrineholm, i systematisk uppföljning.

Utbildningen ges av SKR och FoU i Sörmland i samverkan. Under den första utbildningsdagen introduceras deltagarna i varför vi ska arbeta med SU och de fick en introduktion till socialstyrelsens SU-verktyg och de funktioner och arbetssätt i EXCEL som är lämpliga för att göra en systematisk uppföljning på individnivå av en viss insats. De fem teamen använde också tiden till att planera för sin uppföljning. Vilken information behövs för att kunna förstå och analysera vilken effekt de planerade insatserna har?

Under tiden fram till nästa tillfälle i utbildningen, i maj, kommer deltagarna att ha jobbat med sina uppföljningar och samla information. Så när vi ses i maj kommer de att presentera sina arbeten för varandra. Genom att dela sina erfarenheter med andra och få konstruktiv feedback hoppas vi att det blir en givande dag för alla.

>Inbjudan och program ser ut så här