FOU Logotyp

Tjänstedesign och användardriven utveckling

FoU i Sörmland ser användaren som central i utvecklingen av de tjänster kommunerna och landstinget erbjuder.

Tjänstedesign är ett arbetssätt som utgår från användarens perspektiv i utveckling och förbättring av tjänster. Att arbeta användardrivet hjälper oss att skapa lösningar som svarar mot användarens faktiska behov istället för att utgå från verksamhetens antaganden. Vi ser tjänstedesign som ett förhållningssätt och metod för att stötta en ökad grad av samverkan mellan till exempel huvudmän, funktioner, professioner och enheter genom personcentrering.

FoU i Sörmland verkar för att stötta länets aktörer i deras användning av användardrivna metoder och processer i sitt utvecklings- och innovationsarbete för att skapa tjänster med användaren i centrum.

Huvudansvariga för området tjänstedesign och användardriven utveckling är Lisa Malmberg, även Anita Segring och Katarina Wetter Edman jobbar inom området.

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Avsnitt 5: Tjänstedesign

>Alla avsnitt av FoU-podden

Film från inspirationsföreläsningen träff 2

Lisa Malmberg

Forskningsledare

E-post: lisa.malmberg@fou.sormland.se
Mobil: 070-030 06 34

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36