FOU Logotyp

Tjänstedesign och användardriven utveckling

FoU i Sörmland ser användaren som central i utvecklingen av de tjänster kommunerna och landstinget erbjuder.

Tjänstedesign är ett arbetssätt som utgår från användarens perspektiv i utveckling och förbättring av tjänster. Att arbeta användardrivet hjälper oss att skapa lösningar som svarar mot användarens faktiska behov istället för att utgå från verksamhetens antaganden. Vi ser tjänstedesign som ett förhållningssätt och metod för att stötta en ökad grad av samverkan mellan till exempel huvudmän, funktioner, professioner och enheter genom personcentrering.

FoU i Sörmland verkar för att stötta länets aktörer i deras användning av användardrivna metoder och processer i sitt utvecklings- och innovationsarbete för att skapa tjänster med användaren i centrum.

Huvudansvariga för området tjänstedesign och användardriven utveckling är Anita Segring.

Resultat från enkäten: Implementering och spridning av tjänstedesign i Sörmland

Inom ramen för Nod för tjänstedesign och forskningsprojektet Personcentrering genom tjänstedesign har FoUiS genomfört en enkät om hur tjänstedesign sprids och används i länet.

Spridningen av tjänstedesign i Sörmland tog fart för ca 5 år sedan. De flesta kommer i kontakt med tjänstedesign via en utbildning eller utvecklingsprojekt. De allra flesta har gått någon form av utbildning där Innovationsguiden dominerar. Analysen visar att det tar tid att uppnå förändring genom arbete med tjänstedesign, 4 år verkar vara brytpunkten i den här studien. Vidare krävs det att det krävs ett upprepat deltagande.

>Läs hela resultatet från enkäten

Vill du veta mer?

Kontakta Katarina Wetter Edman
Katarina.Wetter-Edman@oru.se
Tfn: 070-292 62 89

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Avsnitt 5: Tjänstedesign

>Avsnitt 21: Nod för tjänstedesign

>Alla avsnitt av FoU-podden

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Film från inspirationsföreläsningen träff 2

Lisa Malmberg

Forskningsledare (Tjänstledig)

E-post: lisa.malmberg@fou.sormland.se
Mobil: 070-030 06 34