FOU Logotyp

Tjänstedesign och användardriven utveckling

FoU i Sörmland ser användaren som central i utvecklingen av de tjänster kommunerna och landstinget erbjuder.

Tjänstedesign är ett arbetssätt som utgår från användarens perspektiv i utveckling och förbättring av tjänster. Att arbeta användardrivet hjälper oss att skapa lösningar som svarar mot användarens faktiska behov istället för att utgå från verksamhetens antaganden. Vi ser tjänstedesign som ett förhållningssätt och metod för att stötta en ökad grad av samverkan mellan till exempel huvudmän, funktioner, professioner och enheter genom personcentrering.

FoU i Sörmland verkar för att stötta länets aktörer i deras användning av användardrivna metoder och processer i sitt utvecklings- och innovationsarbete för att skapa tjänster med användaren i centrum.

Huvudansvariga för området tjänstedesign och användardriven utveckling är Anita Segring.

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Avsnitt 5: Tjänstedesign

>Alla avsnitt av FoU-podden

03 DEC
Nod för tjänstedesign träff 5

Temat för träffen är implementering med Innovationsguidens program, workshop och erfarenhetsutbyte

Målgrupp
Du som jobbar med utveckling och är intresserad av hur vi kan involvera användare i vårt utvecklings- och innovationsarbete till exempel med hjälp av tjänstedesign.

Datum: 03 dec-03 dec 2019

Tid: 09.30 - 16.00

Värd: FoU i Sörmland

Plats: Vita Huset, Katrineholm >Karta

Mer information: >Inbjudan notdtäff 5 tjänstedesign

Anmälan: Senast den 25 november via >anmälningsformuläret 

Varmt välkommen!

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Film från inspirationsföreläsningen träff 2

Lisa Malmberg

Forskningsledare (Tjänstledig)

E-post: lisa.malmberg@fou.sormland.se
Mobil: 070-030 06 34