FOU Logotyp

Nationell samverkan och forskning

Kunskapsutvecklingen inom området kring användardriven utveckling och tjänstedesign i offentlig sektor pågår för fullt. FoU i Sörmland tar del av och bidrar till ny kunskap genom samverkan med andra regioner och landsting i den nationella samverkan Experio Lab Sverige. Vi deltar också i SKLs nätverk för design av hälso- och välfärdstjänster och har goda samarbeten med forskare inom tjänstedesign och innovation på både Linköpings Universitet och Mälardalens högskola.

Lisa Malmberg

Forskningsledare (Tjänstledig)

E-post: lisa.malmberg@fou.sormland.se
Mobil: 070-030 06 34