FOU Logotyp

Grundkurs i tjänstedesign

Vad är tjänstedesign? Varför och när används arbetssättet? Hur går det till?

De senaste åren har tjänstedesign kommit att spridas allt mer som ett arbetssätt för utveckling inom offentlig sektor. Socialtjänst och vård och omsorg har varit bland de första att ta in förhållningssätt och metoder i sin verksamhetsutveckling. Genom att involvera dem som berörs kan vi säkerställa att rätt utmaning eller problem blir löst. SKL:s Innovationsguiden (www.innovationsguiden.se) har genom sina utbildningar stöttat flera hundra team i att lära sig metoder och förhållningssätt inom tjänstedesign.


Bakgrund

I Sörmland har tjänstedesign använts i olika projekt inom såväl kommuner och region sedan 2014. Oxelösund, Eskilstuna och Katrineholm var några av pionjärkommunerna och inom regionen var primärvården först ut. Inom regionen har arbetssättet bland annat använts för att utveckla en mer personcentrerad vård.


Nod för tjänstedesign

Förra året startades Nod för tjänstedesign i Sörmland, en samverkan mellan dem som är intresserade av eller jobbar med denna typ av utvecklingsarbete inom kommunerna och regionen. I noden utvecklar vi tillsammans vår kompetens och förmåga genom att dela erfarenheter och kunskap.

Nodens syfte

Nodens syfte är att sprida, inspirera och stötta användandet av utvecklingsmetoder som involverar dem som berörs av en utmaning eller ett problem. Noden vänder sig till alla inom kommun och region oavsett förvaltningsområde och alla är välkomna att engagera sig i dess utveckling.

Grundkurs i tjänstedesign

Som en del av samverkan i Noden för tjänstedesign erbjuder FoU i Sörmland en grundkurs i tjänstedesign för anställda i länets kommuner och regionen. Utvecklingsenheten inom regionen erbjuder motsvarande kurs för anställda i regionen. Under året har två kurstillfällen hållits med kursledare från FoU i Sörmland och från Hållbar regional utveckling, Region Sörmland.

Innehåll i kursen

Under de två kursdagarna får deltagarna lära sig om förhållningssättet inom tjänstedesign och varför tjänstedesign är ett intressant verktyg för verksamheter inom offentlig sektor. Fokus läggs på att lära sig utvecklingsprocessen och de metoder som används inom tjänstedesign, genom att praktiskt prova. Deltagarna samverkar under kursen i team kring varsin designutmaning, problem eller något som ska utvecklas. För att verkligen förstå problemet som ska lösas krävs att teamet pratar med potentiella användare om deras upplevelser och hur de ser på problemet. Detta är ett arbetssätt som ger insikter om vad som behöver utvecklas. Teamen får också prova på att med hjälp av olika metoder ta fram idéer på hur utmaningen kan lösas. Resultatet kan vara nya spännande tjänster eller utveckling av redan existerande tjänster. Varje team väljer ut en idé som de slutligen går ut och testar.

Nöjda deltagare

Kurserna har varit mycket uppskattade. Att konkret få prova på metoder och verktyg i kursen är bra.

”Jag tyckte om att få köra ’hands on’. Jag lär mig bättre av konkreta övningar”.

Flera av dem som gått kursen uttrycker också att de kommer ha användning för metoderna och förhållningssättet i sitt arbete på hemmaplan.

”Vi har planerat en efterträff för deltagarna från vår kommun och kommer att försöka hitta former för hur vi kan stötta varandra att jobba mer med tjänstedesign inom olika verksamheter. Jag kommer också titta på ’mina’ processer och se vilka delar som kan tillämpas”.

”För hållningssättet kan användas i alla situationer, metoderna kommer jag att försöka använda när läge uppstår”.

Vill du gå kursen?

Blir du nyfiken på tjänstedesign och intresserad av att gå en kurs? Det kommer komma fler öppna tillfällen som annonseras löpande. Är ni många inom er verksamhet som vill lära sig om tjänstedesign kan ni också kontakta oss, så tittar vi tillsammans på möjligheterna att komma till er med kursen. Även Utvecklingsenheten fortsätter att ge flera utbildningar, dessa annonseras på regionens hemsida.

Nästa kurstillfälle

Kurstillfället 19-20 September ställdes in:

>Läs mer i inbjudan

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36