FOU Logotyp

Nod-träffarna

Torsdagen den 6 september hade Nod för tjänstedesign sin andra träff. Noden och övriga intresserade bjöds på en inspirationsföreläsning med Lisa Lindström från Doberman på temat Ledarskap i ständig förändring. Eftermiddagen började med att Lisa pratade med oss om vilken kompetens design kan bidra med, hur en kan möta och hantera utmaningarna i att leda verksamhet i förändring och stötta utvecklingsarbete. Se infspirationsföreläsningen på YouTube.

Lisa Lindström Doberman och Katarina Wetter EdmanLisa Lindström Doberman och Katarina Wetter Edman

Det är lätt att undvika att utveckla en idé för att vi blir skrämda av det enorma jobb vi ser framför oss. Redan på idéstadiet ser vi problem, om idén kommer innebära någon form av systemförändring. Det känns helt enkelt övermäktigt.

Ett designdrivet arbetssätt kan hjälpa oss att hantera rädslan och att jobba med utvecklingen av idéer succesivt, från idé till systemförändring, genom att testa och uppmuntra de beteendeförändringar som på sikt tar oss hela vägen till systemförändringen.

Lisa Lindström Doberman föreläser

För att hantera och lösa utmaningar i komplexa system – som ju våra välfärdstjänster, hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg är – behöver vi tänka olika och inte vara alltför likriktade, säger Lisa. Ett sätt att hantera det är att jobba tillsammans och nyttja våra olika kompetenser och erfarenheter. Inte bara medarbetarnas, utan också våga involvera användarna, de patienter/brukare, vi är till för och ta del av deras kompetens och erfarenheter i utvecklingsarbetet.

Deltagare med vita lådor, de har skrivit sina problem på.

Lisa bakom en mur av upplevda hinder

Smyginnovationer

I en övning Lisa ledde byggde vi först en mur av de hinder och barriärer för utvecklingsarbete och organisationsförändring som vi upplever, för att sedan tillsammans ta fram idéer för hur vi succesivt kan riva muren. Lisa uppmuntrar oss att jobba med ”smyginnovationer”, initiala förändringar som kan flyga under radarn, att inte känna pressen att angripa utmaningarna på systemnivå och bli handlingsförlamade. Genom att prova mindre och hanterbara förändringar, smyginnovationer, kan vi succesivt skapa beteendeförändringar som slutligen leder till förändringar och innovationer på systemnivå.

Som ledare i ständig förändring lyfter Lisa framför allt två saker att ta med sig: 

  1. Att bjuda in medarbetare att bidra i beslutsfattandet där så är möjligt, för utmaningar i komplexa system kräver flera kloka huvuden och
  2. Att våga säga ja, ja vi testar i en rimlig skala och ser vad som händer, sen kan vi bestämma hur vi ska göra.

Efter Lisas föredrag bjöds fika och mingel under vilket några deltagare i noden visade upp posters med goda exempel på projekt där de jobbat med designdrivna metoder, bjudit in och involverat användare.

Kastarina, Susanna och deltagare samlas framför post its på en whiteboard

Nod för tjänstedesign är under utveckling och bygger på engagemang och delaktighet från de som deltar, tillsammans samskapar vi noden. Efter fikat fortsatte jobbet med utvecklingen av noden som vi inledde vid vår första träff i maj. Då låg fokus på att komma fram till vad vi som deltar i noden vill att den ska jobba med och stötta.

LIsa malmberg föreläser, Anita segring syns i bakgrunden

Anita Segring föreläser och Lisa och Katarina syns i bakgrunden

Den här eftermiddagen fortsatte vi utvecklingen genom att prioritera tre teman vi upplever att det är angeläget att noden tar tag i. De valda områdena är mentorskap, att ta fram en verktygslåda med metoder och tips samt hur vi ska visa nytta och resultat. Målet för eftermiddagen var att ta fram konkreta förslag på hur noden kan jobba med dessa saker. Dessa förslag tar vi nu med oss och jobbar vidare med i vår fortsatta utveckling av Nod för tjänstedesign.

Susanna Johansson Shaibu

Oxelösunds kommun är värdar för nästa träff, där de visar praktiska exempel på hur de har arbetat med tjänstedesign. Datum kommer inom kort. 

Inbjudan såg ut så här:>Inspirationsträff - Nod för tjänstedesign (PDF)

Är du intresserad av att veta mer om eller delta i Nod för tjänstedesign kontakta gärna Lisa Malmberg på FoU i Sörmland.

Nästa träff för Nod för tjänstedesign

Den 15 februari 2019 är det dags för den tredje i noden för tjänstedesign. Den tar plats i Oxelösund.

Läs mer: >Inbjudan

Inspirationsföreläsning om ledarskap

Lisa Malmberg

Forskningsledare

E-post: lisa.malmberg@fou.sormland.se
Mobil: 070-030 06 34