FOU Logotyp

Otago - app för fallförebyggande träning

Här på FoU i Sörmland pågår ett projekt sedan hösten 2017 som handlar om att utveckla en mobilapplikation för fallförebyggande träning.

En senior använder Otago-appen

Träningen i appen basera sig på det evidensbaserade träningsprogrammet Otago Exercise Programme (länk).

Syfte

Syftet med projektet är att genom en användarcentrerad utvecklingsprocess få en så hög grad användarvänlighet som möjligt av appen, syftet med projektet är även att utvärdera användbarheten av den utvecklade applikationen. För att uppfylla syftet har sammanlagt 15 seniorer samt tre fysioterapeuter från Sörmlands län deltagit i utvecklingsprocessen.

Utprovning av seniorer

Deltagarna har medverkat i olika workshops och seniorer har provat appen i hemmiljö för att sedan utvärdera gemensamt. Utvärderingen har påbörjats, intervjuer har genomförts och resultat kommer att presenteras i slutet på 2018.

Forskargruppen

I forskargruppen ingår från FoU i Sörmland Marina Arkkukangas och Õie Umb Carlsson, Sara Cederbom från OsloMet - Storbyuniversitetet och Michail Tonkonogi från Högskolan Dalarna.

M-OTAGO

Läs mer om appen på www.m-otago.com  (texten är på engelska, en svensk version kommer i höst)

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31