FOU Logotyp

Vuxna

Inom vuxenområdet arbetar FoU i Sörmland förnärvarande med psykisk ohälsa och missbruk och beroende, funktionshinder och Samordnad individuell plan. Bland annat erbjuder vi metodutbildningar med inriktning mot missbruk och en återkommande dag om psykisk ohälsa "Psykiatrins dag" som arrangeras i alla tre länsdelarna.

Hos oss på FoUiS arbetar i huvudsak Elisabeth Björk Andersson, Liv Mannberg och Emme-Li Vingare med området. Vi samarbetar även med externa föreläsare.

Anhörigstöd

AdobeStock_83693053.jpeg

Funktionshinder

Missbruk och beroende

Psykisk hälsa