FOU Logotyp

Otago - app för fallförebyggande träning

 

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga.

Händer som klickar på en app i en mobil

Otago Classic

I ett projekt som startade på FoUiS 2017 var syftet att tillsammans med två grupper av seniorer utveckla en app med de balans och styrkeövningar som finns i det fallförebyggande träningsprogrammet Otago Exercise Programme.
>Läs mer om den användardrivna utvecklingsprocessen 

Hur fungerar appen?

Otago Exercise Programme är ett individuellt anpassat träningsprogram för äldre över 65 år. Det kräver inte så mycket utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Träningen är strukturerad och programmet innehåller bland annat olika övningar för benstyrka och dynamiska balansövningar. Övningarna i programmet rekommenderas att utföras tre gånger i veckan och beräknas ta cirka 30 minuter. Balansövningarna kan anpassas genom att välja olika stödnivåer. Promenader uppmuntras och både träning och promenader registreras i appen. Motivation registreras genom självskattning i appen.

Var finns appen?

Appen Otago Classic finns nu tillgänglig att ladda ner från Google Play och App Store.
>Ladda ned appen för Android
>Ladda ned appen för iPhone

Internationell uppmärksamhet

Appen har fått stor uppmärksamhet internationellt och finns bland annat med i en nyligen publicerad artikel som inkluderat Otago-appen i en översikt. Otago-appen får goda betyg, utifrån att den inkluderar både evidensbaserad träning och beteendeförändringstekniker, vilket är en viktig aspekt när det gäller träning. Appen rekommenderas också för äldre, speciellt i dessa pandemitider.

"Only one of the apps was explicitly based on an existing evidence-based exercise programme: the Otago Exercise Programme app (Otago)".

Länk till artikeln: Map the apps: a rapid review of digital approaches to support the engagement of older adults in strength and balance exercises | BMC Geriatrics | Full Text (biomedcentral.com)

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2017-2019

Kontaktperson: Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31