FOU Logotyp

Otago - app för fallförebyggande träning

Så här gör du inställningar i OTAGO Classic:

Utveckling av appen

Hösten 2017 startade ett projekt som handlade om att utveckla en mobilapplikation för fallförebyggande träning. Den appen OTAGO classic och versonen för professionella, OTAGO professoinal, är nu klara och kan laddas ned till android.

En senior använder Otago-appen

Träningen i appen basera sig på det evidensbaserade träningsprogrammet Otago Exercise Programme >Ladda ned appen för android
>Ladda ned appen för iPhone

Syfte

Syftet med projektet var att genom en användarcentrerad utvecklingsprocess få en så hög grad användarvänlighet som möjligt av appen, syftet med projektet var även att utvärdera användbarheten av den utvecklade applikationen. För att uppfylla syftet har sammanlagt 15 seniorer samt tre fysioterapeuter från Sörmlands län deltagit i utvecklingsprocessen.

Utprovning av seniorer

Deltagarna har medverkat i olika workshops och seniorer har provat appen i hemmiljö för att sedan utvärdera gemensamt. Utvärderingen med intervjuer har genomförts och resultat kommer att presenteras i slutet på 2018.

Forskargruppen

I forskargruppen ingick från FoU i Sörmland Marina Arkkukangas och Õie Umb Carlsson, Sara Cederbom från OsloMet - Storbyuniversitetet och Michail Tonkonogi från Högskolan Dalarna.

M-OTAGO

Läs mer om appen på www.m-otago.com  (det finns både svenska och engelska sidor)

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31