FOU Logotyp

Erfarna i det levande biblioteket

Här presenterar vi de erfarna som nu går att låna från det levande biblioteket.
Observera att bilderna inte föreställer eller liknar de erfarna, utan bara symboliserar dem.

Kvinna 40-50

Erfarenhet av medfött fysiskt funktionshinder.

Kvinnna 40-50

Erfarenhet av psykiatrin

Kvinna 40-50

Erfarenhet av fysiskt trauma med efterföljande psykisk ohälsa.

Man 40-50

Erfarenhet av komplikationer efter standardoperation och efterföljande oro

Kvinna 50-60

Anhörigerfarenhet av omhändertagna barn

Kvinna 50-60

Erfarenhet av sällsynt sjukdom och av sexuella övergrepp, samt anhörigerfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser

Kvinna 50-60

Anhörig till person med flera funktionshinder

Man 70-80

Anhörig till person med demenssjukdom

Kvinna 60-70

Har haft föräldrar inom kommunal omsorg och har även lång arbetslivserfarenhet från landstingets värld, främst från folkhälsoområdet.

Kvinna 70-80

Anhörig till personer som vårdats för psykisk ohälsa

Kvinna 70-80

Erfarenhet av kol-vården

Kvinna 65

Erfarenhet av att vara cancerpatient och anhörig till person med utvecklingsstörning, samt livslång professionell erfarenhet av arbete med funktionshinder och äldreomsorg.

Man 70-80 år

Erfarenhet av att ha varit anhörig till demenssjuk

Man 70-80 år

Man med förvärvad hörselnedsättning, aktiv inom brukarrörelsen. Särskilt intresserad av IT-lösningar för funktionshinder.  

Man 70+

Man, lång erfarenhet av att vara anhörig till funktionsnedsatt släkting, omfattande patienterfarenheter, professionell erfarenhet av samarbetsförhållanden inom hälso- och sjukvård

Kvinna 60-70 år

Kvinna, nybliven pensionär, flera former av anhörigerfarenhet, professionell erfarenhet från rehabilitering och utvecklingsarbete

Kvinna 40-50 år

Yrkesmässiga erfarenheter av myndighetsutövning inom socialtjänsten, samt privata erfarenheter som uppdragstagare inom familjehemsvården för barn och unga. Har även erfarenheter av att vara anhörig till multisjuk person

Man över 60 år

Ryggmärgsskadad, erfarenhet av långa vistelser på sjukhus. Särskilt intresserad av att hitta lösningar för att kunna leva ett bra liv i rullstol