FOU Logotyp

Forskningsprojekt undersöker och skapar ny kunskap inom habiliterings- och hjälpmedelsområdet för behandling av spasticitet

Syftet var att undersöka möjligheten att ge barn med cerebral pares möjlighet till större rörelsefrihet och självständighet, genom att använda en dräkt som normaliserar den obalans i muskulaturen som personer med cerebral pares har.

Flicka på en gunga i solnedgången, rullstol bredvid

Forskningsprojektet startade 1 januari 2019 och skedde i samverkan mellan samhällskontraktet, MKHV och FoU i Sörmland. Habiliteringen Region Sörmland, Habiliteringen Region Västmanland samt hjälpmedelscentrum/centralen i respektive regioner var också med i samarbetet.

Övergripande syfte

Det övergripande syftet med projektet var undersöka om multifokal transkutan elektrisk stimulering (MTES) har effekt på spasticitet och felaktig muskelspänning hos barn med cerebral pares, och om det kan rekommenderas i rutinsjukvården inom habiliteringen i Västmanland och Sörmland.

Genomförande

Interventionen genomfördes med hjälp av en dräkt, elektrodressen, som med elektrisk stimulering ska normalisera den obalans som finns i muskulaturen hos personer med cerebral pares. Forskningsprojektet pågick mellan januari 2019 och mars 2020 och genomfördes på Habiliteringen Region Västmanland och Habiliteringen Region Sörmland.

Utvärdering

Parallellt med projektet planerades även utvecklingen av en modell/struktur/process för att utvärdera nya hjälpmedel, där elektrodressen utgöjorde ett exempel.

Elektrodressen utvärderades genom singel case studier med ABAB design, av forskare Marina Arkkukangas, PhD, FoU i Sörmland och adjungerad professor Eva Denison, Mälardalens Högskola.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2019 - 2020

Partner: MDH och Habilitering och hjälpmedelscentraler i Region Sörmland och Västmanland

Kontaktperson: Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31