FOU Logotyp

DiAS -Digital Alkoholprevention i Sörmland

Under våren 2019 inleddes ett forskningsprojekt i Sörmland (Digital Alkoholprevention i Sörmland, DiAS) där det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol kommer att testas i alkoholberoendevården.

En person som pekar på sin mobiltelefon, uppifrån

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att testa och samla in erfarenheter av det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol från både utförare (projektledare och behandlare i kommunerna) samt brukare, samt utvärdera om eHälsosystemet kan rekommenderas som komplement inom missbruksvården.

eHälsosystemet testas i kommunerna

Det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol är en CE-märkt medicintekniksprodukt som består av en vårdtelefon, en alkomätare och en webbportal. I projektet kommer insamling av data ske genom att behandlare och brukare i de åtta kommunerna själva testar eHälsosystemet under sex månader. Projektet inleddes i maj och testperioderna i kommunerna ska avslutas senast den 31 december 2019. Datainsamling kommer även ske genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Ansvariga för projektet

Projektet leds av FoUiS, av de drivande i Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD): Karl Schultz (projektledare) och Anna Åkerberg (forskningsledare), och sker i samarbete med åtta sörmländska kommuner och företaget Kontigo Care AB. För mer information, kontakta Karl eller Anna.

>Läs mer om DiAS i NVD-bloggen

I FoU-podden finns en spellista om Välfärdsteknik och digitalisering där kan du höra mer om noden för välfärdsteknik och projekten STARK och IVRIS >här.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2019 - 2020 Avslutat

Partners: Kommuner i Sörmland och Kontigo Care AB

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se , tel 073-950 82 92

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 93