FOU Logotyp

DiAS -Digital Alkoholprevention i Sörmland

Under våren 2019 inleddes ett forskningsprojekt i Sörmland (Digital Alkoholprevention i Sörmland, DiAS) där det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol kommer att testas i alkoholberoendevården.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att testa och samla in erfarenheter av det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol från både utförare (projektledare och behandlare i kommunerna) samt brukare, samt utvärdera om eHälsosystemet kan rekommenderas som komplement inom missbruksvården.

eHälsosystemet testas i kommunerna

Det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol är en CE-märkt medicintekniksprodukt som består av en vårdtelefon, en alkomätare och en webbportal. I projektet kommer insamling av data ske genom att behandlare och brukare i de åtta kommunerna själva testar eHälsosystemet under sex månader. Projektet inleddes i maj och testperioderna i kommunerna ska avslutas senast den 31 december 2019. Datainsamling kommer även ske genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Ansvariga för projektet

Projektet leds av FoUiS, av de drivande i Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD): Karl Schultz (projektledare) och Anna Åkerberg (forskningsledare), och sker i samarbete med åtta sörmländska kommuner och företaget Kontigo Care AB. För mer information, kontakta Karl eller Anna.

>Läs mer om DiAS i NVD-bloggen

I FoU-podden finns en spellista om Välfärdsteknik och digitalisering där kan du höra mer om noden för välfärdsteknik och projekten STARK och IVRIS >här.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2019 - 2020 Avslutat

Partners: Kommuner i Sörmland och Kontigo Care AB

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se , tel 073-950 82 92

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 93