FOU Logotyp

Otago - app för fallförebyggande träning

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga.

Ladda ned appen från >Google play. 

Händer som klickar på en app i en mobil

Träningen i appen basera sig på det evidensbaserade träningsprogrammet Otago Exercise Programme (länk).

Syfte

Syftet med projektet är att genom en användarcentrerad utvecklingsprocess få en så hög grad användarvänlighet som möjligt av appen, syftet med projektet är även att utvärdera användbarheten av den utvecklade applikationen. För att uppfylla syftet har sammanlagt 15 seniorer samt tre fysioterapeuter från Sörmlands län deltagit i utvecklingsprocessen.

Utprovning av seniorer

Utprovningen visar att äldre personer föredrar träning med stöd av teknik före analogt stöd. Teknik kan ge uppmuntran och återkoppling som inte sker normalt om man har fått ett träningsprogram som man förväntas följa. I studien fann även forskare att flera olika beteendefrämjande aspekter var av stor vikt att inkludera i tekniken, aspekter som de äldre uppgav som viktiga för att använda tekniken och motivera sig själva att träna. >Läs mer

Flera avsnitt av FoU-podden handlar om Fallprevention, du hittar dem >här.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2017-2019

Partner:

Kontaktperson: Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se