FOU Logotyp

Hur togs målbilden fram?

Den gemensamma målbilden har arbetats fram under hösten 2021 där projektledarna haft dialoger och workshops med invånare i länet, till exempel via pensionärs- och funktionshinderområden, Levande bibliotek och Anhörigcentrum. Medarbetare i både Regionen och kommunerna har i olika forum och grupperingar bidragit med synpunkter. Dessutom har enkäter till både medarbetare, chefer samt till länets invånare varit tillgängliga på sociala medier.