FOU Logotyp

Nära vård utifrån användarnas behov – ur ett tjänstedesignsperspektiv

En genomförd utbildningsinsats inom ramen för Nära Vård i Sörmland 

I april startade en gemensam utbildning i tjänstedesign på FoUiS med hjälp av utvecklingsledare/handledare från Länsgemensamt regionalt stöd. Fokus för utbildningen utgick från perspektivet Nära vård utifrån användarnas behov. Deltog i utbildningen gjorde kommunernas lokala processledare och projektledarna för Nära vård i Sörmland tillsammans med närvårdskoordinatorer, sjukhuskoordinatorer och verksamhetsutvecklare inom primärvård.

Syftet med utbildningen var att:

  • få en gemensam grund och ett gemensamt verktyg för dem som har ett uppdrag att arbeta aktivt med omställningen till den nära vården och omsorgen
  • bidra med initiativ att gå vidare med i omställningen till den nära vården och omsorgen

Utbildningen var uppdelad i tre workshops samt två avsatta tider för gemensam avstämning. Dessutom hade deltagarna möjlighet att konsultera handledarna då behov uppstod.

Deltagarna var uppdelade i fem team, ett team per länsdel med representanter från både kommun och region samt två team som utgick från redan befintliga projekt; Tillsammans för barnen bästa och Nära vård i Sörmland.

Vid sista workshopen i september, som också var kursavslutning, redovisade teamen resultatet av sina arbeten, lärdomar och insikter samt gav feedback på arbetssättet. Goda idéer som kan vara väl värda att gå vidare med och testa lyftes.  

Cajsa Åkerholm

Processledare

E-post: cajsa.akerholm@regionsormland.se
Mobil: 076-785 7076

Karolina Ehnsiö

Projektledare Nära vård

E-post: karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03