FOU Logotyp

Råd för samverkan

FoU i Sörmland samordnar fyra samverkansråd:

  • Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående - flyttat till Samverkanswebben
  • Palliativa Rådet
  • Nutritionsrådet
  • Fallpreventionsrådet
  • Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom

Läs mer om respektive råd på varje råds sida.

>Gemensamt dokument för samtliga råds årsberättelser och handlingsplaner

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75

Fallpreventionsrådet

Nutritionsrådet

Palliativa rådet

Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom