FOU Logotyp

Råd för samverkan

Under FoU i Sörmland ligger fem råd för samverkan:

  • Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående
  • Palliativa Rådet
  • Nutritionsrådet
  • Fallpreventionsrådet
  • Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom

Läs mer om respektive råd på varje råds sida.

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 92

Fallpreventionsrådet

Nutritionsrådet

Palliativa rådet

Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom