FOU Logotyp

Fallprevention

Du vet väl om att det är en nationell kampanj som årligen genomförs vecka 40. Det är socialstyrelsen som driver den nationella kampanjen: Balansera mera- kampanj för att förhindra fallolyckor.

Handlingsplan för fallprevention

>Handlingsplan för fallprevention i Sörmland

Många dör på grund av fall

Varje dag i Sverige dör fyra personer på grund av fallolycka, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Fallolyckor utgör ett av de största hoten mot äldres hälsa idag. Av personer som är 65 år eller äldre och bor i eget boende faller var tredje person minst en gång per år och bland personer över 80 år faller varannan, minst en gång per år. Bland äldre i särskilt boende är frekvensen för fall ännu högre. Fall och fallskador är vanligt inom slutenvården.

Stora samhällskostnader

Kostnaderna för samhället för fallolyckor hos äldre ligger på ca 11,1 miljarder, enligt uppgifter från Socialstyrelsen. En flytt till särskilt boende som kan skjutas upp ett år kan innebära en besparing på 500 000–1 000 000 kr för kommunen. Förebyggande arbete innebär stora ekonomiska vinster.

Orsaker till fall

Det finns många olika orsaker till att en person faller och några kända riskfaktorer är:

  • Ålder
  • Läkemedel
  • Nedsatt styrka och balans
  • Synnedsättning
  • Låg tilltro till sin förmåga att utföra olika saker utan att falla
  • Tidigare fall
  • Smärta
  • Nutrition

Dessa faktorer är lätta att identifiera i mötet med den äldre personen i vården så att man snabbt kan koppla in vård teamet för att utföra bedömning och åtgärd, och viktigast av allt uppföljning. Att arbeta systematiskt i befintliga system som Senior alert är att rekommendera i det fall förebyggande arbetet.

Lyssna på socialstyrelsens podd om fallskador. Om fallolyckor och hur det kan förebyggas 

Läs även: Fallprevention vårdhandboken 

Socialstyrelsen om fallskador

Socialstyrelsen tar fram en nationell utbildning i syfte att förebygga fallolyckor som publiceras i december 2017. Utbildningen är webbaserad och riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. >Länk

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31