FOU Logotyp

Ledamöter i fallpreventionsrådet

Fallpreventionsrådet har ett första uppstartsmöte 5/12 i Malmköping. Vi kommer då att välja ordförande. Även processledare kommer att vara klart då.