FOU Logotyp

Ledamöter i fallpreventionsrådet

Fallpreventionsrådet har ett första uppstartsmöte 5/12 i Malmköping. Vi kommer då att välja ordförande. Även processledare kommer att vara klart då.

Bild från uppstartmötet för fallpreventionsrådet, i december 2018Bild från uppstartsmötet i december

Ledamöter fallpreventionsrådet:

Monika Persson, enhetschef hälso- och sjukvård, Katrineholms kommun - Ordförande

Matilda Gränsmark, utvecklingsledare FoU Sörmland – Processledare

Marina Arkkukangas, forskningsledare FoU Sörmland

Jessica Loayza Suarez, Apotekare, läkemedelskomittén, Region Sörmland

Eva Karlsten, utbildningssjuksköterska Nyköpings lasarett/utbildningskoordinator KTC, Region Sörmland 

Malin Hellström, sjukgymnast, Kullbergska sjukhuset, Region Sörmland

Therese Asplund, fysioterapeut, Strängnäs kommun

Helén Jansson, arbetsterapeut Eskilstuna kommun

Malin Nilsson, fysioterapeut Oxelösunds kommun