FOU Logotyp

Statistik

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. Runt 300 000 personer uppsöker varje år specialistvård efter att ha skadats i en fallolycka. 66 828 personer skadades så allvarligt att de behövde läggas in på sjukhus och drygt 1 000 personer avled till följd av en fallskada under år 2017. Här presenteras regional statistik för Sörmland.

>Statistik om fallskador (pdf)