FOU Logotyp

Nutritionsrådet

Nutritionsrådet ska verka för att frågor om nutrition uppmärksammas och ge stöd för att verksamheter i kommun och landsting ska kunna säkerställa en fullgod nutrition och en ändamålsenlig användning av nutritionsbehandling.

>Gemensamt dokument för samtliga råds årsberättelser och handlingsplaner

Nattfasterapport Sörmland 2018 - En kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland, från Nutritionsrådet
Nattfasterapport 2018

Arbete med nattfasta hela dagen (film)

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75