FOU Logotyp

Nutritionsrådet

Nutritionsrådet ska verka för att frågor om nutrition uppmärksammas och ge stöd för att verksamheter i kommun och landsting ska kunna säkerställa en fullgod nutrition och en ändamålsenlig användning av nutritionsbehandling.

Arbete med nattfasta hela dagen (film)