FOU Logotyp

Handlingsplan 2018

I rådets handlingsplan för 2018 framgår att syftet med arbetet är att låta måltiden bli en naturlig del av livet som äldre. De aktiviteter som rådet har under året är dels en halvdagsutbildning för team av chefer och måltidsombud, dels en länsomfattande kartläggning av tiden för nattfasta för personer 65 år och äldre. Främst är det personer som vistas på kommunalt särskilt boende eller i någon av landstingets verksamheter under v 42, då mätningen kommer att äga rum. I år är det fjärde gången som mätningen genomförs.

Du hittar rapporten om tidigare mätningar här.

Inbjudan till halvdagsutbildningen hittar du här