FOU Logotyp

Rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19

Rutinen är framtagen av Katrineholms kommun och gäller för patienter i särskilt boende för äldre.

Även patienter som bor på övriga särskilda boenden och i ordinärt boende omfattas till viss del av rutinen, med hänvisning till primärvårdsdietist inom Regionen via remiss (bilaga 2) som skickas av ansvarig sjuksköterska efter bedömning av sjukdomsrelaterad undernäring och behandling enligt rutinen.

>Rutinen för nutritionsbehandling vid covid-19 (pdf).