FOU Logotyp

Tidmatningsformulär

Som hjälp i arbetet med att kartlägga nattfastan har nutritionsrådet tagit fram ett verktyg för mätning av nattfastan som kan användas återkommande. Resultatet kan följas både på individnivå och på enhetsnivå. Tidmatningsformuläret är enkelt att använda och kräver inga speciella kunskaper om Excel. Klockslagen för när någon typ av näring serveras, registreras från middag på kvällen fram till frukost nästa dag. Formuläret räknar ut det längsta uppehållet mellan näringsintagen för varje person som registreras samt ger median och medelvärde för enheten vid samma tillfälle. Genom att hålla koll på nattfastan oftare kan vi förbättra ytterligare för våra multisjuka äldre som har risk för undernäring eller är undernärda. Här kan du ladda ner formuläret till din verksamhet (Excel).

Nattfastebild måltidstabell

BIld tabell nattfasta medelvärde median
 

Se YouTube-videon med talade instruktioner hur du ska fylla i formuläret.

Nattfasteformulär instruktion