FOU Logotyp

Genomförd utbildning

Inspirationsdag om nutrition

Låt måltiden bli en naturlig del av livet som äldre

Nutritionsrådet bjöd in till inspirationsdagar om nutrition med syfte att sprida kunskap om måltider med fokus på äldre. Nutritionsrådet bjöd in till halvdagsutbildningar på två platser i länet, Nyköping den 1/10 och i Eskilstuna den 3/10. Syftet var att sprida kunskap om måltider med fokus på äldre. Måltiden är en resurs som kan användas varje dag för att höja kvaliteten i hela verksamheten – en självklar del av pedagogiken, vården och omsorgen, där även verksamhetschefer och enhetschefer behöver vara med och driva arbetet.

Temat för inspirationsdagarna var Låt måltiden vara en naturlig del av livet som äldre.

Föreläsare var till största delen medlemmar i Nutritionsrådet och deltagare var team med enhetschefer och kostombud/måltidsombud från särskilda boenden och avdelningar i kommuner och landsting i Sörmland. Se presentationer i rutan till höger eller under (mobil).

Programmet för dagen innehöll punkter som:

  • Måltiden en naturlig del av livet
  • Nutrition för äldre
  • Mellanmålets betydelse
  • Måltidsmiljö
  • Chefens roll i måltidsarbetet

Läs mer: >Inbjudan inspirationsdag nutrition såg ut så här (PDF)