FOU Logotyp

Ledamöter i palliativa rådet

Ordförande

Annika Karlsson, läkare, SSIH Strängnäs

Processledare

Cajsa Åkerholm, FoU i Sörmland

Ledamöter

  • Anna Åström, Distriktssköterska SSIH, Strängnäs
  • Andreas Johansson, arbetsterapeut, SSIH Palliativa vårdavdelningen, Eskilstuna
  • Eva Carlsson, sjuksköterska SSIH, Katrineholm
  • Eva Mattsson Callh, kurator, SSIH Katrineholm
  • Ingela Mindemark, MAS, Oxelösunds kommun
  • Jonas Smedbäck, sjuksköterska, Vingåkers kommun
  • Maria Andersson, sjuksköterska, Eskilstuna kommun
  • Marianne Ericsson, bitr. verksamhetschef kirurgkliniken Eskilstuna
  • Susanne Spörk, sjuksköterska, SSIH, Nyköpings kommun
  • Åsa Svensson, sjuksköterska, SSIH, Palliativa vårdavd. Eskilstuna

Madeleine Forsberg, läkare, SSIH Nyköping. Vilande ledamot 2018