FOU Logotyp

Palliativa ombud

Palliativa rådet verkar för en god kompetens om palliativ vård i de verksamheter som möter människor vid livets slut. Ett gott exempel på stödfunktion för palliativ vård är så kallade ”Palliativa ombud”. De finns ibland annat i Vingåkers kommun.

Nedan kan du ladda ned en fil som presenteras ett förslag på uppdragsbeskrivning för palliativt ombud.

>Palliativt ombud