FOU Logotyp

Palliativa registret

Palliativa registrets hemsida: http://palliativ.se/

Utdataportalen

https://data.palliativ.se/utdata/home

Här kan du ta fram aktuell statistik. För att ta fram aktuell statistik för exempelvis Sörmland fördelat på olika parametrar väljer du Kvalitetsindikatorer à kvalitetsindikatorer-lilla.  

För att ändra på urvalet (exempelvis välja län eller andra parametrar), tryck på symbolen som liknar en tratt, välj de parametrar du är intresserad av.