FOU Logotyp

Utbildning

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
- inbjudan

Kom till Palliativa rådets utbildningseftermiddagar och lyssna till Greger Fransson, läkare och registerhållare för Palliativa registret.

Välj mellan följande datum, kl 13-16:

18/10 Safiren i Katrineholm
25/10 Träffen Folkets park i Nyköping
8/11 Pandion, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut?

>Inbjudan med program (pdf)

>Anmälningsformulär


En dag om Palliativ vård

Vårdar du personer i livets slutskede? I den allt sjukare kroppen bor det en individ som fortfarande lever. Vad kan du och teamet tillsammans göra för att hjälpa personen att leva tills hen dör?

Dag: 21 november
Plats:
Elite Hotell i Eskilstuna
Tid:   
09.00 -12.00 Palliativ vård för vårdteamet
          13.30 -16.00 Symtomlindring i palliativ vård

Läs mer: >Save the date - En dag om palliativ vård


Palliation ABC

Nu lanseras Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen, som är tvärprofessionell och vänder sig till all personal inom vård och omsorg, är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god vård i livets slutskede. Palliation ABC tar cirka 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat finns möjlighet att skriva ut ett diplom.

Palliation ABC utgår från palliativ vårds fyra hörnstenar och har följande innehåll:

 • Palliativ vårdfilosofi
 • Etik
 • Vad händer i kroppen i livets slutskede?
 • Kommunikation
 • Symtomlindring
 • Vårdmiljö
 • Närståendestöd
 • Barnet som närstående
 • Teamarbete
 • Svenska palliativregistrets kriterier
 • Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

Utbildningen har testats i region Västmanland och på SSIH Nyköpings lasarett.

Syftet med Palliation ABC

Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Ytterst är syftet att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.

Du hittar utbildningen på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php

Där skapar du ett personligt inloggnings-id och sedan är det bara att börja.

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR:

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar 2017 Palliativa rådets utbildningseftermiddagar genomfördes hösten 2017! Temat för utbildningarna var palliativ vård och anhörigperspektivet.