FOU Logotyp

Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

All informationen finns nu på Region Sörmlands webb:
Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Rådet barns rätt som anhöriga/närstående bildades våren 2019 och består av representanter från Region Sörmland och Sörmlands kommuner.

Rådet barns rätt som anhöriga/närstående arbetar för att utveckla Sörmlands stöd för barn som är anhöriga/närstående (0-18 år) utifrån att barn och unga ska få information, råd och stöd om de är anhöriga/närstående.

>Gemensamt dokument för samtliga råds årsberättelser och handlingsplaner 

Nu går det att läsa  eller lyssna på rapporten:

Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående - inom palliativ vård, Region Sörmland

Översiktsrapport 2021:4 Huvudrapport
Fördjupningsdel 1
Fördjupningsdel 2
>Hela rapporten och fördjupningsdelar som ljudfiler

Du kan också se filmen som handlar om resultatet, men i första hand vänder sig till medarbetare i den palliativa vården.

Åsa Stålhane, Ordförande

Samordnare barnrättsfrågor, Region Sörmland

E-post: asa.stalhane@regionsormland.se