FOU Logotyp

Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

Rådet barns rätt som anhöriga/närstående bildades våren 2019 och består av representanter från Region Sörmland och Sörmlands kommuner. Tidigare har det funnits ett råd för barn som närstående inom Landstinget Sörmland.

Rådet barns rätt som anhöriga/närstående arbetar för att utveckla Sörmlands stöd för barn som är anhöriga/närstående (0-18 år) utifrån att barn och unga ska få information, råd och stöd om de är anhöriga/närstående.

>Gemensamt dokument för samtliga råds årsberättelser och handlingsplaner

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39
Mobil: 073-950 47 11

Åsa Stålhane, Ordförande

Samordnare barnrättsfrågor, Region Sörmland

E-post: asa.stalhane@regionsormland.se