FOU Logotyp

Information från organisationer och filmer om barn som anhöriga/närstående

Stiftelsen Allmänna barnhuset, Bra samtal

http://www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/bra-barns-ratt-som-anhoriga/

Anhörigrikstagen 2019, tema barn och unga
http://anhörigriksdagen.se/program/

Attention -Syskonperspektiv
https://attention.se/npf/anhorigportal/syskonskapet/

Attention -Föräldraperspektiv
https://attention.se/npf/anhorigportal/leva-nara-npf/foralder-med-egen-diagnos/

Autism och aspergerförbundet
https://www.autism.se/

Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård
https://bufff.nu/

Barnrättsdagarna 2019
http://www.barnrattsdagarna.se/program-2019/

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn
https://www.maskrosbarn.org/

BRIS (rapporter)
https://www.bris.se/om-bris/publikationer/rapporter/

FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (sökord ”syskon”)  http://www.fub.se/search/node/syskon

IOGT-NTO juniorförbund (upp till 15 år)
http://www.junis.se/om-junis

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ) Anhörigperspektiv från Barn och unga
http://nsph.se/fokusomraden/barn-och-unga/

RBU- Rörelsehindrade barn och ungdomar (sökord ”syskon”)
https://rbu.se/?s=syskon en intresseorganisation för personer med

Schizofreniforbundet, projektet flickan mamman och demonerna https://schizofreniforbundet.se/projektet_flickan_mamman_och_demonerna