FOU Logotyp

Föreläsningar och arrangemang

Öppen föreläsning om barn som anhöriga/närstående

Presentationer från dagen

>Del 1

>Del 2

>Nka

Marie Wallin och Åsa Stålhane inleder och hälsar välkomna.

Efter inledningen visades filmen Barn och unga berättar, du hittar den på >Nka:s hemsida.

Efter filmen handlade det om specialiserad sjukvård i hemmet. Det var  Anna Åström och Gunilla Bertlind från Strängnäs som berättade kort om vad SSIH är. Om hur det går till när de möter barn/unga i hem där de ger specialiserad sjukvård. Hur de gör när de möter barnen, vad som blivit annorlunda sedan de började tänka mer på hur de möter barn/unga och vad de tror har blivit annorlunda för barnen. Vad har blivit annorlunda för familjen och professionen?

Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga representerades av Ingela Furenbäck. Hon pratade bland annat om statistik om barn som anhöriga, vad som händer om vi inte uppmärksammar, informerar och erbjuder stöd till barn och anhöriga.

Alexandra o Linda

Psykiatriska omvårdnadsteamet från Nyköping, representerade av Alexandra Fransson och Linda Johansson berättade om psykiatrins verksamhet och vilka de möter. Hur de möter barn/unga, hur har de ändrat sitt arbetssätt, hur det har blivit annorlunda för barnen när de möter och söker upp dem och hur det har blivit annorlunda för familjen och professionen.

Åsa och Marie-Louise

Vad är BRA samtal?  Åsa Stålhane, Regional hållbar utveckling och Marie-Louise Eriksson, Psykosmottagningen Eskilstuna förklarade det. Bland annat tog det upp vad Bra samtal är och varför de valt att satsa på det. BRA samtal kan passa inom såväl regionen som exempelvis socialtjänst i både barn och vuxenverksamheter.  

Dagen avslutades av Marie Wallin och Åsa Stålhande som pratade om Sörmlands utvecklingsarbeten. Exempelvis om samverkansrådet i regionen och utvecklingsarbete som gjorts i palliativa enheterna - med rutiner för barn som anhöriga och samverkan. 

Under våren 2020 utvecklas en  anhörigstrategi för barn och unga. Den ska tas av den gemensamma nämnden för vård och omsorg (region och kommuner). Det finns redan en länsgemensam strategi för vuxna. Strategin för barn och unga kommer att arbetas fram genom blandade  lärande nätverk, som är en metod utvecklad av Nka. Nätverken kommer att bestå av ungdomar som är anhöriga, professioner kommun och region och kommer att handledas av Nka