FOU Logotyp

Rådets uppdrag

  • Utifrån arbetet med Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga bidra till utveckling i länet för barns rätt som närstående
  • Bevaka utbildningsbehov samt initiera och medverka i utbildningsaktiviteter
  • Bidra till kunskapsspridning och kunskapsutveckling
  • Omvärldsbevakning bla deltagande i nationellt nätverk
  • Rådets ska arbeta för att inkludera barn och unga
  • Vara en mötesplats och remissinstans för frågor inom området
  • Årligen redovisa en årsplan och en årsberättelse
  • Ansvara för att årligen säkerställa Regions Sörmlands riktlinje och anvisnings giltighet
  • Arbeta med utgångspunkt i Regions Sörmlands riktlinje och anvisning om barns rätt som närstående
  • Följa upp arbetet från projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård"