FOU Logotyp

Representanter i rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

Representanter

Camilla Hesselbäck, Processledare
Utvecklingsledare, FoU i Sörmland

Åsa Stålhane, Ordförande    
Samordnare barnrättsfrågor, Hållbar Regional Utveckling, enheten för hälsofrämjande arbete, Region Sörmland

Marie Wallin, Representant funktionshinder
Utvecklingsledare, FoU i Sörmland

Åsa Svensson
Biträdande Vårdenhetschef, Palliativa Avd/SSIH, Region Sörmland

Ulrika Andersson
Sjuksköterska Öppenvårdspsykiatrin, Region Sörmland, samt student (Masteruppsats inom barn som närstående, vid Mälardalens högskola)  

Marie-Louise Eriksson
Slutenvårdspsykiatrin, Kurator, biträdande enhetschef Öppenvårdspsykiatrin Psykos, Samordnare barnpiloter, Region Sörmland

Aleksandra MIilenkovic
Kurator, Regionsjukhuset Karsudden, Region Sörmland

Jennie Nimborg 
Enhetschef, Barnhälsovården Sörmland/
Ersättare Ylva Tindberg
Överläkare Barnhälsovård, Region Sörmland

Carolina Björkman                    
Individ och familjeomsorgen Övergripande utvecklingsuppdrag, Nyköpings kommun

Representant slutat,  väntar på ersättare 
-, Oxelösund kommun

Åsa Johansson
Utvecklare, Vård och omsorg, Eskilstuna kommun
Sirpa Lindelöf
Utvecklare - Barnrätt och nationella minoriteter, Eskilstuna kommun

Kerstin Hillerström
Utvecklare, (tf enhetschef äldreomsorg, färdtjänst & bostadsanpassning, Myndighet och uppdrag, Strängnäs kommun

Marita Lindberg
Skolkurator, Grundskola, Eskilstuna kommun

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39
Mobil: 073-950 47 11

Åsa Stålhane, Ordförande

Samordnare barnrättsfrågor, Region Sörmland

E-post: asa.stalhane@regionsormland.se