FOU Logotyp

Rådet för vård och omsorg av personer med demenssjukdom

Rådet består av representanter från landstingets specialistvård och från primärvård, kommuner, hälsoval och FoU i Sörmland. FoU i Sörmland ansvarar för att skicka ut underlag och sammanställa länsgemensamma programmets årliga kvalitetsuppföljning, samt göra årlig översyn av länsprogrammet i samverkan med samverkansrådet.

Läs mer om de olika samverkansråden här.

Bilaga