FOU Logotyp

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom

Rådet består av representanter från landstingets specialistvård och från primärvård, kommuner, hälsoval och FoU i Sörmland. FoU i Sörmland ansvarar för att skicka ut underlag och sammanställa länsgemensamma programmets årliga kvalitetsuppföljning, samt göra årlig översyn av länsprogrammet i samverkan med samverkansrådet.

>Gemensamt dokument för samtliga råds årsberättelser och handlingsplaner

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75

Pia Holm, Ordförande

Demenssköterska, Eskilstuna kommun