FOU Logotyp

Genomförda aktiviteter

Workshop om nya vårdprogrammet vid demenssjukdom, Eskilstuna

Syftet med dagarna var att sprida det nya länsgemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Dagarna riktade sig till personal inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård med ansvar för demensfrågor, samt politiker.

>Presentation från workshopen

Pia Holm, Ordförande

Demenssköterska, Eskilstuna kommun

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75