FOU Logotyp

Länsgemensamt program för personer med demenssjukdom

FoU i Sörmland stödjer det regionala utvecklingsarbetet som pågår inom demensområdet i länet. Målsättningen är att alla personer med demenssjukdom i Sörmland ska få personcentrerad vård och omsorg av god livskvalitet. Alla verksamheter ska följa det länsgemensamma programmet för målgruppen, för att demensvården ska bli likvärdig i hela länet oberoende av bostadsort, boendeform, vårdform och ålder.

Det reviderade Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2019 antogs av Länsstyrgruppen i Sörmland i oktober 2019.

>Länsgemensamt program 2019 (pdf)

Pia Holm, Ordförande

Demenssköterska, Eskilstuna kommun

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75