FOU Logotyp

Länsgemensamt program för personer med demenssjukdom

FoU i Sörmland stödjer det regionala utvecklingsarbetet som pågår inom demensområdet i länet. Målsättningen är att alla personer med demenssjukdom i Sörmland ska få personcentrerad vård och omsorg av god livskvalitet. Alla verksamheter ska följa det länsgemensamma programmet för målgruppen, för att demensvården ska bli likvärdig i hela länet oberoende av bostadsort, boendeform, vårdform och ålder.

Det reviderade Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2015 är antaget av Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland maj 2015. Till programmet hör fördjupande bilagor samt ett antal verktyg. Programmet är återigen under revidering utifrån de nya Nationella riktlinjerna. Revideringen väntas vara klar under hösten 2018 och kommer att finnas tillgängliga via länk här. Det gamla programmet gäller fortfarande och återfinns under länken nedan.