FOU Logotyp

Ledamöter i rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom

Anna Carlsson, Sjuksköterska Oxelösund

Annika Pia Wigenstam, Biståndshandläggare Nyköping

Anna Oldebring, Arbetsterapeut Minnesmottagningen Nyköping

Ann-Britt (Anna) Sundin, MAS Strängnäs

Annika Sjöberg, Demenssjuksköterska Minnesmottagningen Eskilstuna

Carina Ekholm, Samordningssjuksköterska Skiftinge VC Eskilstuna

Cristina Oprisa Lövdahl, Läkare Malmköpings vårdcentral

Eva Jansson, Arbetsterapeut Malmköpings VC

Jeanette Fältskog, Anhörigkonsulent Flen

Josefin Nyberg, Dietist Katrineholm

Maria Holm, Sjuksköterska, Strängnäs kommun

Marie Holmberg Clausén, Överläkare Minnesmottagningen Eskilstuna

Matilda Gränsmark, Utvecklingsledare och Processledare FoU i Sörmland

Pia Holm, Demenssjuksköterska Ordförande Eskilstuna kommun

Sara Ohlsson,  Arbetsterapeut Vingåker

Therese Wall,  Enhetschef Nyköping

Viktoria Axzell, Demenssamordnare/silviasyster (usk) Gnesta

Pia Holm, Ordförande

Demenssköterska, Eskilstuna kommun

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 92