FOU Logotyp

Forskningsstöd

F i FoUiS står för forskning. Forskningsprojekt handlar i grunden om att anta ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär huvudsakligen att man kritiskt granskar och undersöker olika företeelser utifrån vetenskaplig teori och metod, för att generera vetenskaplig evidens. Etiska aspekter är viktiga och tillhör god forskningssed. Forskningsarbetet på FoUiS utgörs till stor del av att följa och utvärdera insatser, processer och metoder som används i olika verksamheter. Forskningen bidrar på så sätt till verksamheternas utvecklingsarbete samtidigt som verksamheterna bidrar med kunskap och erfarenhet till forskningen.

Hur kan FoU hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i forskningsfrågor?

FoUiS stödjer verksamheter i olika forskningsprojekt inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Vi kan vara ett begränsat stöd under projektets alla faser. Du som är anställd i Region Sörmland kan även söka forskningsmedel och stöd i forskningsprojekt från Centrum för klinisk forskning.