FOU Logotyp

Utveckling

U i FoUiS står för utveckling. Utvecklingsprojekt syftar till att åstadkomma nya eller förbättrade arbetssätt i en verksamhet, genom exempelvis kompetenshöjande insatser. Det kan till exempel handla om att införa en ny metod som tagits fram genom forskning eller att på ett strukturerat sätt undersöka resultat av en viss insats, genom exempelvis att jobba med systematisk uppföljning. I ett utvecklingsprojekt ingår ofta att utvärdera dess utfall eller konsekvenser.

Hur kan FoUiS hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i utvecklingsfrågor?

Om du planerar eller har påbörjat ett projekt och är osäker på om det är ett utvecklingsprojekt just din idé handlar om, kontakta oss gärna för en diskussion.

FoUiS stödjer verksamheter med planering inför uppstart av utvecklingsprojekt och erbjuder även handledning/stöd under projektets alla faser. Vi hjälper verksamheten att utifrån projektidén formulera en avgränsad frågeställning och fungerar som ett bollplank i planeringen av lämpliga metoder för datainsamling och analys som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser.

Förfrågan om stöd till verksamheter

För att göra en förfrågan om stöd från FoUiS, fyll i formuläret. I formuläret presenteras idén i grova drag och en kontaktperson anges. FoUiS tar sedan kontakt för vidare samtal.