FOU Logotyp

Äldre

FoU i Sörmland både driver och samverkar kring frågor om äldres hälsa samt deltar i olika nationella och regionala samverkansforum om frågor som berör området.

Samverkan kring äldre i Sörmland kommer under året att beröra nära vård och om hur vi kan utveckla och förbättra våra samarbetsformer för den. FoUiS deltar i samverkan genom att finnas med i både länsstyrgruppen och i olika beredningsgrupper inom samverkansorganisationen. Se figur.

Inom FoUiS finns fyra samverkansråd som också berör frågor som är angelägna för äldres hälsa och nära vård. Råden för nutrition, fallprevention, palliativ vård och demenssjukdomar består av medarbetare från hela länet och leds av processledare från FoUiS. Dessutom finns noden för välfärdsteknik och digitalisering där många av frågorna har direkt koppling till nära vård och behovet av nya arbetsformer.

Mer information om noden för välfärdsteknik och digitalisering hittar ni >här

Huvudansvariga för området äldre är utvecklingsledare Matilda Gränsmark.

PS: Läs mer om vad som är på gång just nu under fliken Omvärldsbevakning.

 

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75

AdobeStock_57959734.jpeg

Palliativa rådet

adobestock_73315324.jpeg

Fallpreventionsrådet

img_0547.jpg

Nutritionsrådet

AdobeStock_90845004.jpeg

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom