FOU Logotyp

Barn och unga

Inom området barn och unga arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården i arbetet med utveckling av insatser till barn och unga som är i behov av stöd, eller som har en förhöjd risk för en psykosociala problem.

Huvudansvarig för området är Camilla Hesselbäck, utvecklingsledare. 

Nätverk

Camilla ingår i SKR:s nationella utvecklingsnätverk för frågor som gäller barn och unga inom socialtjänsten.  

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/regionalautvecklingsledare.468.html

Andra regionala nätverk som Camilla ingår i är BBiC nätverket (processleds av samordnare för länet, via Socialstyrelsen), familjehemsnätverket (drivs i samverkan mellan de sörmländska kommunerna), föräldraskapsstödsnätverket (processleds av Länsstyrelsen), IFO chefsnätverket, Beredningsgrupp barn (BGB) som är en del i RSS strukturen, samt rådet för barn som anhöriga/närstående.

 

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 47 11

Länk till samverkanswebben