FOU Logotyp

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev inkorporerad i svensk lag 1 januari 2020 och gäller alla barn som vistas i Sverige. Den myndighet som ska bevaka att barnkonventionen efterlevs i Sverige är Barnombudsmannen.

Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannens hemsida:

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/barn/

Via länken nedan kan ni hitta webbutbildningar och skrifter från SKR:

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html

Det finns även en kortlek att ladda ner och exempelvis använda på arbetsplatsen för att starta diskussioner och lära mer om de olika artiklarna i barnkonventionen, se länk från SKR:

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html