FOU Logotyp

Genomförda aktiviteter inom området barn och unga

Familjeorienterat arbetssätt - inspirationsdag

FoU i Sörmland, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjöd tillsammans in till en inspirationsdag i familjeorienterat arbetssätt, den 17 december 2019.

Syftet med dagen var att inspirera till att arbeta strukturerat, systematiskt och samordnat med ett familjeorienterat arbetssätt. Viktigt att det systematiska arbetssättet genomsyrar och går som en röd tråd.

>Se bilder och presentationer