FOU Logotyp

Hit kan du som barn eller förälder vända dig

Bris, Barnens rätt i samhället

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. >bris.se

IVO.se

Hit kan du som barn eller förälder vända dig: För dig som är barn eller ungdom | IVO.se

Junis

Junis är IOGT-NTOs juniorförbund. Det är barnens organisation där alla upp till 15 år får vara med. I Junis ska alla känna sig välkomna, bli sedda och få vara med och bestämma. >junis.se

Jämställdhetsmyndigheten

Samlad information om utsatta grupper – myndigheter och organisationer – Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)  

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och /eller är psykiskt sjuka. Maskrosbarn erbjuder exempelvis läger, stödgrupper och andra roliga aktiviteter för ungdomar. De erbjuder också föreläsningar och annat matnyttigt för vuxna. Gå in på: >maskrosbarn.org

Unganhörig.se

Unganhörig är en webbplats med information och stöd för unga anhöriga till demenssjuka. På hemsidan berättar unga om hur det är att leva med en dement anhörig. Du kan också hitta information om demens och vilket stöd du som anhörig kan få. På undersidan Stöd & Hjälp finns flera bra länkar och kontaktuppgifter. Gå in på: >unganhörig.se

NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.

NKA är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På deras hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du kan vara med i lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra. En del på sidan är intressant för barn och unga med en anhörig som har en sjukdom, som missbrukar eller som oväntat eller hastigt har dött. Gå in på: >anhoriga.se

Knas hemma

Knas hemma är en ideell förening som drivs av ungdomar och som vänder sig till ungdomar och unga vuxna som antingen bor eller har bott i familjehem, HVB eller annat boende för samhällsplacerade barn och unga som inte kan bo kvar hemma. Knas hemma arbetar för att barn och unga ska göras delaktiga i frågor som rör placerade barn och unga, utifrån vad de själva tycker ar viktiga frågor.>boiu.se

Ensamkommandes förbund

Ensamkommandes förbund består och drivs av ensamkommande ungdomar från olika länder. Förbundet vill bland annat göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för ett gott bemötande i asylprocessen. Förbundet vill också fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan ge stöd åt varandra. >ensamkommandesforbund.se

Trygga barnen

Trygga barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har en närstående som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Trygga barnen erbjuder olika aktiviteter och har en chatt dit man kan vända sig.>tryggabarnen.org