FOU Logotyp

Länkar

Barn och unga inom socialtjänsten, SKR: >skr.se

Socialstyrelsen, barn och unga: >socialstyrelsen.se

Kunskapsguiden, barn och unga: >kunskapsguiden.se

Publikationer från SBU inom området barn och unga: >sbu.se/sv

Rapporter från IVO inom området barn och unga: >ivo.se

Föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Södermanland: >lansstyrelsen.se

Rikshandboken, barnhälsovård: >rikshandboken-bhv.se/

SUF kunskapscentrum arbetar med att utveckla, samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan: >regionuppsala.se/suf

Barnombudsmannen: >barnombudsmannen.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset: >allmannabarnhuset.se/

NKA, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga – Barn som anhöriga: >anhoriga.se

FoU-poddens spellista med avsnitt om barn och unga:

Lyssna gärna på FoU-podden