FOU Logotyp

Överenskommelse om samverkansrutiner socialtjänst BUP vid placering i familjehem

När socialtjänsten placerar barn och unga i familjehem eller på ett hem för vård eller boende (HVB) och barnet/den unge har behov av insatser från BUP behöver socialtjänsten och BUP samarbeta. Överenskommelsen om samverkans rutiner finns på Regionens hemsida.

Dokumentet Överenskommelse om samverkansrutiner hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga personer 18–20 år placeras för vård utanför det egna hemmet hittar du här <Länk till överenskommelsen (pdf)